Schaktning berg, samt anläggning grusbädd för pool