Wc-tank samt 2-kammarbrunn med pumpbrunn för 1-hushåll